Toepassingen van Cryptovaluta en Blockchain

Toepassingen van Cryptovaluta en Blockchain

Zoals wij in een eerder artikel aangaven, zit de waarde van cryptovaluta in de technologie en toepassing. Zonder dit is er sprake van een luchtbel die bij het minste geringste kan klappen. Een Hoax die het nieuws haalt kan een valuta in een oogwenk waardeloos maken. Dit is anders wanneer de cryptovaluta een toepassing heeft en dus een waarde heeft die grijpbaar is.

Het belangrijkste verschil tussen de reguliere valuta en de cryptovaluta en wat ze van elkaar onderscheidt is dat bij de reguliere valuta sprake is van een gecentraliseerd systeem waarbij een bank, notaris of overheid als een derde partij is betrokken bij transacties. Wanneer A geld naar B stuurt dan voert de bank een controle uit. Deze controle vindt plaats in een gesloten systeem.
Bij cryptovaluta is er sprake van een gedecentraliseerd systeem van peer-to-peer. Oftewel, deelnemers binnen de valuta voeren transacties onderling uit zonder derde partij. De deelnemers zelf (nodes) hebben allemaal dezelfde informatie op hetzelfde moment, van elke transactie die binnen dat hele systeem plaatsvindt. Dit is een open en transparant systeem.

Door middel van slimme software en wiskundetechnieken worden transacties alleen goedgekeurd wanneer deze door alle nodes (deelnemers aan het systeem) zijn goedgekeurd. Een fraudeleuze transactie kan dus geen doorgang vinden.

Dit systeem waar alle deelnemers (nodes) binnen de desbetreffende cryptovaluta aan deelnemen wordt de blockchain genoemd. Een keten van blokken waar ieder blok dezelfde informatie heeft als elk ander blok.

Tot nu spraken we van het overmaken van geld door A naar B. Maar de technologie van blockchain hoeft niet beperkt te worden tot geldtransacties. Dit systeem kan ook gebruikt worden bij het overdragen van andere informatie. Zoals stemmen, cadeaubonnen, hypotheken, of iets anders van waarde.

Elke transactie of overdracht tussen 2 partijen kan bij cryptovaluta in tegenstelling tot de reguliere ongelooflijk veel informatie met zich mee dragen.

Bij een reguliere transactie tussen A en B wordt vrijwel alleen het bedrag, de naam van ontvanger en verzender en bankgegevens overgedragen . Bij de blockchain technologie is dit velen malen uitgebreider en zijn er haast geen grenzen.

De crytovaluta die overgedragen wordt kan zo geprogrammeerd worden dat het bepaalde eigenschappen met zich meedraagt. Dat kan een dollar zijn, een euro, maar ook een obligatie, aandeel of zelfs een kilowatt!

Om dieper in te gaan op de toepassingen, moet je je voorstellen dat je van je zorgverzekeraar cryptovaluta ontvangt die je alleen kan gebruiken bij gecertificeerde zorginstellingen die aangesloten zijn bij je zorgverzekeraar. En om te voorkomen dat particulieren de cryptovaluta die ze van de zorgverzekeraars krijgen gaan oppotten, kan deze ook zo geprogrammeerd worden dat deze na een bepaalde periode terugkeren naar de zorgverzekeraars. Kortom, in plaats van het dure bureaucratische systeem waarbij je zorg afneemt en vervolgens een declaratie indient, wordt er vooraf al vastgesteld of je vergoeding geldig is of niet. Dit zal vast banen gaan kosten, maar de dienstverlening wordt hierdoor vele malen efficienter en goedkoper!

Een ander voorbeeld is een reisvergoeding van je werkgever die je in cryptovaluta ontvangt. Deze is dan alleen te gebruiken bij bepaalde transportbedrijven of tankstations die een deal hebben gesloten met je werkgever. Ook hier geldt dan, indien je er geen gebruik van maakt binnen je dienstverband dat het zo geprogrammeerd kan worden dat het terugkeert naar je werkgever.

Een laatste en belangrijke voorbeeld in de huidige economie, is dat cryptovaluta binnen een bedrijf zo geprogrammeerd kan worden dat een deel daarvan alleen gebruikt kan worden voor marketing, een deel alleen voor de salarissen, een deel voor productie etc
Indien dit middel gebruik wordt bij budgettering, dan scheelt dit enorm in de accountancykosten en wordt de kans op mismanagenemt aanzienlijk verkleind.

De mogelijkheden van blockchain technologie zijn enorm!