De essentie van de crypto-munt prijs

De essentie van de crypto-munt prijs

De coin price is het bedrag dat een cryptomunt kost op de markt van cryptovaluta. Dit is ook waar iedereen over praat en wat het nieuws haalt. Je zult niet snel een nieuwsbericht vinden met het bericht dat er een aantal munten vrij zijn gekomen door “mining”. Wel zul je berichten vinden dat bijvoorbeeld een bitcoin de grens van €15.000 per munt heeft gehaald.

De prijs van een munt wordt bepaald door een combinatie van Market demand (marktvraag; de vraag vanuit de markt naar dat munt) en door Circulating supply (aantal munten dat circuleert in de markt).

Circulating Supply

Circulating supply is zoals we in deel 2 hebben uiteengezet, het aantal munten dat op dit moment in de markt circuleert. Munten die nog niet zijn vrijgegeven vallen hier dus niet onder.
De hoeveelheid van munten dat circuleert heeft invloed op hoe snel de prijs van de munt verandert. Een plotselinge toename in de circulating supply door bijvoorbeeld het vrijgeven van munten die de uitvinders van de munt in bezit hadden kan een dramatische wending geven aan de coin price in negatieve opzicht. De prijs kan sterk gaan dalen.

Normaal gesproken zijn de munten die de uitvinders en het bedrijf houden (zie deel 1 voor dit verschil) vastgelegd in een smart contract die voorkomt dat deze dramatische wending in de prijs plaatsvindt. Het contract zorgt ervoor dat de munten verspreid over een aantal jaar worden vrijgegeven zodat daarmee voorkomen wordt dat de markt instort en de bezitters van het munt het vertrouwen verliezen.

Market Demand

Market demand, oftewel marktvraag is een concept dat makkelijk te begrijpen is, maar moeilijk om te meten.
Een hoge vraag vanuit de markt, dus hoe meer mensen iets willen, des te hoger de prijs word. Mits er een grens zit aan de circulating supply.

Marktvraag komt erop neer: hoeveel is men bereid te betalen voor de cryptomunt?
Des te hoger de vraag des te hoger de prijs.
Een lage vraag vanuit de markt zal er vaak voor zorgen dat de prijs daalt.

Het is goed om te onthouden dat een lage prijs of de prijs verlagen van een munt niet altijd leidt tot een grotere vraag naar de munt!

De market demand is moeilijk te meten en te berekenen omdat het vaak beïnvloedt wordt door externe factoren die haast onmeetbaar zijn. Denk daarbij aan nieuwsberichten en sentimenten onder investeerders. Een actueel voorbeeld hiervan is dat de bitcoinprijs en de marktvraag omhoog schiet na het publiceren van berichten over de munt.

De psychologie van de coin price

Wanneer we de coin price bespreken of analyseren dienen we stil te staan bij de psychologische factoren die een rol daarbij spelen.
Een cryptomunt die de €1 grens bereikt bereikt een psychologische mijlpaal. Hetzelfde geldt voor de bitcoin die keer op keer het nieuws haalt wanneer het een psychologische mijlpal haalt van bijvoorbeeld €1000, €5000, €10.000 of recentelijk €15.000.
Wanneer de munt een bepaalde mijlpaal bereikt dan heeft dat het psychologische effect dat het voor de markt bewijst dat de munt waarde heeft. Het tweede effect is dat de munt daarmee een minimumwaarde heeft bereikt in de psyche van het publiek. Een munt die bijvoorbeeld €0,40 waard is en na verloop van tijd de psychologische mijlpaal van €1 bereikt, zal in de psyche van het publiek een minimumwaarde hebben van €1. Men zal de munt dus niet verkopen voor minder dan dat.